Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
ARPA

ČASOPISY, NOVINY

Časopisy a noviny jsou opakovaně vycházející tiskoviny, které přinášejí nové události a zajímavosti z různých odvětví. Tisknou se převážně ofsetovou technologií.
Noviny vycházejí denně nebo týdně a tisknou se ve velkém formátu většinou na novinový papír od 40 g/m² - do 70 g/m². Typické noviny mají jednoduchou grafickou úpravu a převážná část stránek bývá tištěna černobíle.
Zatímco časopis vychází většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně a na rozdíl od novin je cíleně zaměřen na užší skupinu čtenářů se společným zájmem. U časopisů je dále kladen vyšší důraz na grafické zpracování a kvalitu použitého materiálu. Zpravidla bývá vícestránkový a tím i cenově dražší než noviny.

Do této skupiny patří

  • časopisy
  • noviny
  • magazíny
  • vnitropodniková a zpravodajská periodika